รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก (กรุงเทพมหานคร)

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: ศ. 27 ธ.ค. 2562 - 10.37 น.

รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม
การอบรม “การใช้ AI for Thai Platform” สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมกรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ The Mitr-ting Room สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น สถานะ
1 นาย Amnaj Thonglim GOLF นักพัฒนา (Developer)
2 นาย เมธี มีแก้ว เม นักสร้าง (Maker)
3 นาย voravit euavatanakorn vit นักพัฒนา (Developer)
4 นาย กิติพงศ์ ศรีทอง โอปอล์ นักพัฒนา (Developer)
5 นาย กำจัด บุญตา ไก่ นักพัฒนา (Developer)
6 นางสาว วรรณวนัช สุขมหา เกด นักพัฒนา (Developer)
7 นาย Akkasit Trunganont Ben นักพัฒนา (Developer)
8 นาย อาคม ไทยเจริญ อาท นักสร้าง (Maker)
9 นาย jirapat jantsakool จี นักพัฒนา (Developer)
10 นาย Chanun Dangrungroj M นักพัฒนา (Developer)
11 นางสาว ณภาภัช ประชาอนุวงศ์ เชอรี่ นักพัฒนา (Developer)
12 นาย เจนจบ อังกาพย์ละออง เจน นักพัฒนา (Developer)
13 นาย ทรงชัย ศรีรัตนะ ตู่ นักพัฒนา (Developer)
14 นาย ศะศิน ฉิมประภา Top นักพัฒนา (Developer)
15 นาย สมัชชา สีหบุตร ตั้ม นักพัฒนา (Developer)
16 นาย วรพัฒน์ นุกูลวุฒิโอภาส วอ นักพัฒนา (Developer)
17 นาย สมพล วะน้ำค้าง หนุ่ย นักสร้าง (Maker)
18 นาย ศุภชัย เตชะพิสิษฐ์ ม่อน นักสร้าง (Maker)
19 นาย สุจิต พงษ์นุ่มกุล แก้ว นักพัฒนา (Developer)
20 นาย เรืองปกรณ์ พิสิฐเมธากรณ์ นิก นักพัฒนา (Developer)
21 นาย จีรพงษ์ น้อยจันทร์ เอ นักสร้าง (Maker)
22 นาย ก้องศักดิ์ ลิมปิติเกียรติ เก่ง นักพัฒนา (Developer)
23 นาย นภพล ฉัตรวิฆเนศ เพชร นักสร้าง (Maker)
24 นาย ทองนพคุณ อินธิเดช Sert นักพัฒนา (Developer)
25 นาย อภิรักษ์ ร่วมสนิท ไปป์ นักพัฒนา (Developer)
26 นาย สิทธิโชค ครองบุญ บูม นักพัฒนา (Developer)
27 นาย ชลัช ภูมิพิรรัถยา พี นักพัฒนา (Developer)
28 นาย chaipat nengcomma chai นักพัฒนา (Developer)
29 นาย Chalermrat Ussava Lek นักสร้าง (Maker)
30 นาย kitti thamrongaphichartkul nook นักพัฒนา (Developer)
31 นาย วัชรชัย โลมรัตนา อั๋น นักพัฒนา (Developer)
32 นาย ประกฤษฎิ์ เพ็ญโฉม นัท นักพัฒนา (Developer)
33 นาย Naruchai Chimpakdee Rung นักพัฒนา (Developer)
34 นาย สมภพ สุขพิพัฒนามงคล ภพ นักพัฒนา (Developer)
35 นาย ธนพล สายควรเกย เปิ็ล นักสร้าง (Maker)
36 นาย อัษฎาวุธ จิตตเสถียร อาร์ม นักพัฒนา (Developer)
37 นาย ธงชัย ยืนยง เจมส์ นักพัฒนา (Developer)
38 นาย อภิวัฒน์ เรืองกาญจนไพศาล toffy นักพัฒนา (Developer)
39 นาย ปกรณ์ เอื้อวัชโร โหน่ง นักพัฒนา (Developer)
40 นาย Saksih Supawajraksakl Boyd นักพัฒนา (Developer)
41 นาย Krisada Vivek Mo นักพัฒนา (Developer)
42 นางสาว ศิรินทร เป็งศิริ น้อง นักพัฒนา (Developer)
43 นาย กมล เฉลิมวิริยะ อั๋น นักพัฒนา (Developer)
44 นาย ณัฐกิตติ์ ทั่งทอง เจเล่ นักพัฒนา (Developer)
45 นาย ปริญญา ดวงกลาง อ๊อฟ นักพัฒนา (Developer)
46 นาย อิทธิชัย ภูมิศิริวิไล Eddy นักพัฒนา (Developer)
47 นาย ธีระ บางเพ็ง ระ นักพัฒนา (Developer)
48 นาย อานนท์ หม้อสุวรรณ ฝ้าย นักสร้าง (Maker)
49 นางสาว ไรวินรมน์ กิติรัตน์ตระการ Nash นักพัฒนา (Developer)
50 นาย Vichit Wannachit O นักพัฒนา (Developer)
51 นาย ภาคภูมิ อิทธิรัตนะโกมล เบียร์ นักพัฒนา (Developer)
52 นาย วัฒนพงศ์ ผลัดรื่น Bobby นักสร้าง (Maker)
53 นาย ธรรมนูญ เทพเสนา หนุ่ม นักพัฒนา (Developer)
54 นาย Apiwit Theeraporn Aim นักพัฒนา (Developer)
55 นาย TASATON KHUNAWUTPANITIWET NET นักพัฒนา (Developer)
56 นาย บุรัศกร เพ็ญศศิธร อัต นักพัฒนา (Developer)
57 นาย มานพ จงเจริญใจ กบ นักพัฒนา (Developer)
58 นาย วีระยุทธ วิชัยดิษฐ์ เป็ด นักพัฒนา (Developer)
59 นาย Tanya Sattayaaphitan Tan นักพัฒนา (Developer)
60 นางสาว Renoo Nimitsaengthien Aoy นักสร้าง (Maker)
61 นาย ธนวัฒน์ เปี่ยมเศรษฐสิน อู๋ นักพัฒนา (Developer)
62 นาย สุชาติ สุเจริญลาภ ไก่ นักพัฒนา (Developer)
63 นาย บุญประเสริฐ ตรีรยาภิวัฒน์ บุญ นักพัฒนา (Developer)
64 นาย พิมาน วัชโรบล เอก นักพัฒนา (Developer)
65 นาย บุญรอด สุขศิลา หน่อง นักสร้าง (Maker)
66 นาย ศุภสิทธิ์ ชุวัสวัต เบียร์ นักพัฒนา (Developer)
67 นาย Ekaratch Rodjaktook ต้น นักพัฒนา (Developer)
68 นาย สราวุธ อาทยะกุล วุธ นักพัฒนา (Developer)
69 นาย Pong Com Pong นักพัฒนา (Developer)
70 นาย ภูมิพสุ เวชสุนทร เป้ นักพัฒนา (Developer)
71 นาย วณัฐพงศ์ เชาวน์รัตนะ ซัน นักพัฒนา (Developer)
72 นาย ศิรินทร์ หล่อวิเชียรรุ่ง มีน นักสร้าง (Maker)
73 นาย นราธิป พงค์พิศาล เอ๋ นักพัฒนา (Developer)
74 นาย Korakit Wiwatpornpaisan Hong นักพัฒนา (Developer)
75 นาย ศรุต ศีลแจ่มใส กอล์ฟ นักพัฒนา (Developer)
76 นาย ชัยยงค์ โครินทร์พันธ์ กานต์ นักพัฒนา (Developer)
77 นาย พลวัฒ? หัศบำเรอ เก๋ นักพัฒนา (Developer)
78 นาย เอกณรงค์ อภิพุทธิกุล เอก นักพัฒนา (Developer)
79 นาย Sorost Towiwat BALL นักพัฒนา (Developer)
80 นาย ธีรเดช หรั่งเพ็ชร โด่ง นักพัฒนา (Developer)
81 นาย Patipan Kaewunmuang Hong นักพัฒนา (Developer)
82 นาย Wiwat Arunruangsirilort Wat นักสร้าง (Maker)
83 นาย กฤษดา พุทธัง ดั้ม นักพัฒนา (Developer)
84 นาย ภานุวัฒน์ ศิริ   นักพัฒนา (Developer)
85 นาย พูลศักดิ์ หลาบสีดา   นักพัฒนา (Developer)
86 นาย ทามะ ดวงนามน   นักพัฒนา (Developer)
87 นาง สิริวรรณ แต้วิจิตร   นักพัฒนา (Developer)
88 นาย นวีน ปิติพรวิวัฒน์   นักพัฒนา (Developer)