ประโยชน์และสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วม

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อา. 15 ธ.ค. 2562 - 21.26 น.

1.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ APIs ใน AI for Thai Platform ทั้ง 3 ด้าน คือ ภาษา (Language) ภาพ (Vision) และ ข้อความ (Conversation)
2. ได้ทดลองใช้ APIs ใน AI for Thai Platform พร้อมทั้งคำแนะนำการใช้ APIs เพื่อนำไปต่อยอดการใช้งานได้จริง
3. ได้เครือข่ายกลุ่มต้นแบบนักพัฒนาโปรแกรม (Developer) และนักสร้างโปรแกรม (Maker) ทางด้าน AI ทั้งภาคเหนือและกรุงเทพมหานคร