ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าร่วมการอบรม

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: จ. 16 ธ.ค. 2562 - 11.09 น.

ข้อกำหนดในการเข้าร่วม
          ทางผู้จัดการอบรมการใช้ AI for Thai Platform สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมภาคเหนือและกรุงเทพมหานคร จพแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับสิทธิเข้าร่วมการอบรม กรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมการอบรมฯ ภายในวันเวลาที่กำหนด เพื่อทำการแจ้งยืนยันการเข้าร่วม ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุภงช์  ไชยวงศ์ (ตุลย์) เบอร์โทร 0 2564 6900 ต่อ 2350 ในวันและเวลาราชการ

รูปแบบการจัดการ
1. ช่วงเช้าและครึ่งแรกช่วงบ่าย เป็นการอบรมการใช้ AI for Thai Platform ทางด้าน Language Vision และ Conversation
2. ครึ่งหลังช่วงบ่าย ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ร่วมอภิปรายและเสนอแนะ

สถานที่  วันเวลา  ในการจัดงานฯ
สถานที่จัดงาน:
          เชียงใหม่: ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV)
          กรุงเทพมหานคร: ห้อง The Mirt-ting Room สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์
วัน เวลา
          เชียงใหม่: วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
          กรุงเทพมหานคร: วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.

การเตรียมตัวในการเข้าร่วม
1. นำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook/Laptop) ส่วนตัว พร้อมปลั๊กสายไฟต่อพ่วง เพื่อใช้ในการอบรมฯ
2. อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถเชื่อมต่อ Internet เข้ากับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวได้
3. ลงโปรแกรมเว็ปบราวเซอร์ Chrome สำหรับเข้าใช้งาน
4. สมัคร หรือ เป็นสมาชิก google mail (gmail)
5. ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในเวปไซต์ www.aiforthai.in.th
6. การแต่งกาย รบกวนเป็นชุดสุภาพ งดเว้น กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ
6. ยาประจำตัว กรณีมีโรคประจำตัว