MENU

โมบายแอปพลิเคชัน

รวมนวัตกรรมที่อยู่ในหมวดโมบายแอปพลิเคชัน

More โมบายแอปพลิเคชัน
SQR : บาร์โค้ดสองมิติของภาษามือ สำหรับคนพิการทางการได้ยิน

SQR : บาร์โค้ดสองมิติของภาษามือ สำหรับคนพิการทางการได้ยิน Sign Language 2D Barcode for the Deaf สำหรับสแกนบาร์โค้ดสองมิติที่มีสัญลักษณ์ภาษามือ เชื่อมต่อวิดีโอภาษามือบน Cloud Platform

ชื่อบ้านนามเมือง

ชื่อบ้านนามเมือง ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : ทั่วถิ่นดินแดน แสนหาง่ายดาย เขียนใช้เช่นไร ได้แค่ปลายนิ้ว

MoomMae (มุมแม่)

MoomMae (มุมแม่) ไลฟ์สไตล์ของคุณแม่ยุคใหม่จะไม่ได้ถูกจำกัดให้เลี้ยงลูกอยู่แต่ในบ้านอีกต่อไป เมื่อมี MoomMae (มุมแม่) เป็นตัวช่วยด้านสุขภาพของลูกน้อยในเรื่องนมแม่

My Act+

My Act+ โปรแกรมพัฒนาเพิ่มจาก MyAct เก็บข้อมูลกิจกรรมทางกายของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ จากการนอน นั่ง เดิน และวิ่ง และข้อมูลด้านการรับประทานอาหาร

ฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์

รวมนวัตกรรมที่อยู่ในหมวดฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์

More ฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์

บริการด้านนวัตกรรม

More บริการด้านนวัตกรรม