MENU

ซอฟต์แวร์

รวมนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ เพื่ออุตสาหกรรมและบริการ

More ซอฟต์แวร์
ระบบฟื้นฟูระดับความรู้คิดด้วยคลื่นสมองแบบป้อนกลับ

ระบบฟื้นฟูระดับความรู้คิดด้วยคลื่นสมองแบบป้อนกลับ ระบบฟื้นฟูระดับความรู้คิดสำหรับผู้สูงอายุ โดยอาศัยหลักการ Neurofeedback Training ในการฝึกฝนปรับเปลี่ยนรูปแบบของคลื่นสมองผ่านการเล่นเกมส์ที่ควบคุมด้วยคลื่นสมอง

เทคโนโลยีโฟโทนิกส์ สำหรับตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

เทคโนโลยีโฟโทนิกส์ สำหรับตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องมือประมวลผลและวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว จากความร่วมมือของเนคเทคและสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

ระบบเครื่องวัดแก๊สเซนเซอร์ไร้สาย

ระบบเครื่องวัดแก๊สเซนเซอร์ไร้สาย ตรวจวัดประมวลผลแก๊ส เพื่อรายงานสภาพกลิ่นและแจ้งเตือน ประยุกต์ใช้งานได้ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและการเกษตร เช่น ฟาร์มเลี้ยงไก่ ฟาร์มเลี้ยงหมู และ ห้องเย็น

SmartKhaiMai : โปรแกรมนับไข่ไหม

SmartKhaiMai : โปรแกรมนับไข่ไหม โปรแกรมประยุกต์เพื่อตรวจนับเม็ดไข่ไหมและจำแนกชนิดไข่ดีไข่เสีย โดยการประมวลผลภาพ

โมบายแอปพลิเคชัน

รวมนวัตกรรมที่อยู่ในหมวดโมบายแอปพลิเคชัน

More โมบายแอปพลิเคชัน
FAARMis : ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์

FAARMis : ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ แอฟพลิเคชั่นสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อยกระดับการเกษตรไทย

SQR : บาร์โค้ดสองมิติของภาษามือ สำหรับคนพิการทางการได้ยิน

SQR : บาร์โค้ดสองมิติของภาษามือ สำหรับคนพิการทางการได้ยิน Sign Language 2D Barcode for the Deaf สำหรับสแกนบาร์โค้ดสองมิติที่มีสัญลักษณ์ภาษามือ เชื่อมต่อวิดีโอภาษามือบน Cloud Platform

ชื่อบ้านนามเมือง

ชื่อบ้านนามเมือง ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : ทั่วถิ่นดินแดน แสนหาง่ายดาย เขียนใช้เช่นไร ได้แค่ปลายนิ้ว

MoomMae (มุมแม่)

MoomMae (มุมแม่) ไลฟ์สไตล์ของคุณแม่ยุคใหม่จะไม่ได้ถูกจำกัดให้เลี้ยงลูกอยู่แต่ในบ้านอีกต่อไป เมื่อมี MoomMae (มุมแม่) เป็นตัวช่วยด้านสุขภาพของลูกน้อยในเรื่องนมแม่

ฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์

รวมนวัตกรรมที่อยู่ในหมวดฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์

More ฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์
ระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูข้อมือ แขนท่อนล่าง และข้อศอก

ระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูข้อมือ แขนท่อนล่าง และข้อศอก นวัตกรรมสำหรับฟื้นฟูร่างกายที่นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาประยุกต์กับหลักการฟื้นฟูพื้นฐาน ช่วยให้บุคลากรด้านการฟื้นฟูร่างกายมีอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ฟลูอิดิกชิพสำหรับตรวจจำแนกไส้เดือนฝอย

ฟลูอิดิกชิพสำหรับตรวจจำแนกไส้เดือนฝอย ชิพสำหรับกักไส้เดือนฝอยไว้ในพื้นที่ที่กำหนด ทำหน้าที่กรองไส้เดือนฝอยเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจจำแนกไส้เดือนฝอย

Kid-Bright จากจินตนาการสู่ความเป็นจริง

Kid-Bright จากจินตนาการสู่ความเป็นจริง อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านบอร์ดสมองกลฝังตัว

Solar Inverter 5hp

Solar Inverter 5hp อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ แม้ความเข้มของแสงอาทิตย์ไม่แน่นอนก็ยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการด้านนวัตกรรม

More บริการด้านนวัตกรรม