MENU

โมบายแอปพลิเคชัน

รวมนวัตกรรมที่อยู่ในหมวดโมบายแอปพลิเคชัน

More โมบายแอปพลิเคชัน
SafeMate Ver.2 : แอปพลิเคชั่นติดตามการขับรถด้วย Smartphone

SafeMate Ver.2 : แอปพลิเคชั่นติดตามการขับรถด้วย Smartphone "อยู่ไหน แชร์ได้ ปลอดภัย ถึงบ้าน" ร่วมรณรงค์ทุกความห่วงใยบนท้องถนน เพียงเปิดแอปพลิเคชันขณะขับขี่หรือโดยสารรถสาธารณะ

FAARMis : ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์

FAARMis : ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ แอฟพลิเคชั่นสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อยกระดับการเกษตรไทย

SQR : บาร์โค้ดสองมิติของภาษามือ สำหรับคนพิการทางการได้ยิน

SQR : บาร์โค้ดสองมิติของภาษามือ สำหรับคนพิการทางการได้ยิน Sign Language 2D Barcode for the Deaf สำหรับสแกนบาร์โค้ดสองมิติที่มีสัญลักษณ์ภาษามือ เชื่อมต่อวิดีโอภาษามือบน Cloud Platform

ชื่อบ้านนามเมือง

ชื่อบ้านนามเมือง ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : ทั่วถิ่นดินแดน แสนหาง่ายดาย เขียนใช้เช่นไร ได้แค่ปลายนิ้ว

ฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์

รวมนวัตกรรมที่อยู่ในหมวดฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์

More ฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ในระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต่ำมาก

อุปกรณ์ในระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต่ำมาก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเชื่อมต่อระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงานเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า และใช้รีโมทคอนโทรลส่งพลังงานในการควบคุมการเปิด-ปิด

บอร์ดสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว

บอร์ดสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ออกแบบมาเพื่อใช้เรียนรู้และช่วยย่นระยะเวลาในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวให้ทำได้รวดเร็วขึ้น

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเอสอาร์มอเตอร์

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเอสอาร์มอเตอร์ เทคโนโลยีที่ทำให้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีสมรรถนะสูง ในราคาประหยัด เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดปัญหาทางด้าน มลพิษทางอากาศ

GIV - หุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

GIV - หุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หุ่นยนต์ขนาดเล็กที่สามารถเข้าไปตรวจสอบภายในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยไม่จำเป็นต้องถอดโรเตอร์

บริการด้านนวัตกรรม

More บริการด้านนวัตกรรม