ฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์

นาฬิกาเวลาตรง (AirTime)

นาฬิกาดิจิทัล 6 หลัก ที่แสดงค่าวันเวลาที่มีความเที่ยงตรงตามเวลามาตรฐานประเทศไทยโดยอัตโนมัติ

T-Box 3.0: Mobile phone jammer

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้