ฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์

หุ่นยนต์สแกนและตรวจสอบชิ้นงานแบบ 3 มิติ (3D Inspector)

3D Inspector – การพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยีเพื่อการสแกนและตรวจสอบขนาดชิ้นงาน 3 มิติ ใช้เทคโนโลยี 3D vision ในการตรวจสอบงานขนาดชิ้นงานแบบ 3 มิติที่ต้องการความแม่นยำสูง

“มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์” (μTherm-FaceSense)

“มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์” (μTherm-FaceSense) การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเป็นวิธีคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นที่สามารถบ่งชี้อาการของโรคต่าง ๆ ได้

กล้องจุลทรรศน์มิวอาย (MuEye)

กล้องจุลทรรศน์มิวอาย (MuEye) กล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่สำคัญในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทำให้มีการพัฒนาความสามารถของกล้องจุลทรรศน์อย่างต่อเนื่อง