ฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์

Solor Inverter 5hp

Solar Inverter 5hp เป็นอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำที่ไม่ต้องใช้ร่วมกับแบตเตอรี่