ฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์

เดนตีสแกน 2.0 (DentiiScan 2.0)

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบลำแสงทรวงกรวยสำหรับงานทันตกรรมและศัลยกรรมบริเวณช่องปากและใบหน้า ชื่อ เดนตีสแกน (DentiiScan) เป็นผลสำเร็จรายแรกในประเทศไทย