ฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์

Solar Inverter 3hp

Solar Inverter 3hp เป็นอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำที่ไม่ต้องใช้ร่วมกับแบตเตอรี่

เดนตีสแกน 2.0 (DentiiScan 2.0)

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบลำแสงทรวงกรวยสำหรับงานทันตกรรมและศัลยกรรมบริเวณช่องปากและใบหน้า ชื่อ เดนตีสแกน (DentiiScan) เป็นผลสำเร็จรายแรกในประเทศไทย