รางวัลเกียรติยศ

[Hall of Fame] นักวิจัยเนคเทคคว้า Best Paper Award ประชุมวิชาการ 9th International Electrical Engineering Congress (iEECON 2021)

ดร.กมล เขมะรังษี ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG) ร่วมกับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Tokyo Institute of Technology (TAIST Tokyo Tech) ได้รับรางวัล Best Paper Award