รางวัลเกียรติยศ

นักวิจัยเนคเทค สวทช. คว้า 6 รางวัลการวิจัยแห่งชาติ เวทีวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564-2565

เนคเทค สวทช. รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564-2565 ครั้งที่ 23 ในแนวคิด “นวัตกรรมวิถีใหม่ ใส่ใจชีวิต”

สัมภาษณ์พิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เจ้าของ “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” คนแรกของประเทศ รางวัลเกียรติคุณสูงสุดสำหรับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่องราวการใช้ชีวิต แนวคิด และประสบการณ์ในการทำงานเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ จาก ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

เนคเทค สวทช. คว้ารางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม Thailand Energy Awards 2020

เนคเทค สวทช. สามารถสร้างชื่อเสียงในด้านอนุรักษ์พลังงาน บนเวทีระดับประเทศ Thailand Energy Awards 2020 ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม

[Hall of Fame] เนคเทค สวทช. ส่งผลงานระบบตรวจสุขภาพเขื่อน คว้ารางวัลที่ 2 เวทีนำเสนองานวิทยาศาสตร์ด้านเขื่อนในภูมิภาคอาเซียน

กฟผ. ร่วมเนคเทค สวทช. พร้อมดัน “ระบบตรวจสุขภาพเขื่อน” ใช้งานทุกเขื่อนขนาดใหญ่ และขนาดกลางในประเทศไทย มุ่งเป้าขยายผลประยุกต์ใช้งานในเขื่อนขนาดใหญ่กลุ่มประเทศ CLMV

เนคเทค สวทช. โชว์ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน Thailand Machine Learning for Chemistry Competition 2021 (TMLCC)

เนคเทค สวทช. โดยทีมวิจัยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์ (TRT) กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ (SSDRG) และนักวิจัยทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน (SMR) กลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม (IIARG) เข้าร่วมในการแข่งขัน Thailand Machine Learning for Chemistry Competition 2021 (TMLCC) โดยสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มาครอง