รางวัลเกียรติยศ

นักวิจัย A-MED และ ThaiSC ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) 2565

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิวรรณ จรีรัตนชาติ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้าน HPC, Bioinformatics, และ Biomolecular simulations ของศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำณวนขั้นสูง (ThaiSC) และ ดร.อิทธิ์ทณัฏฐ์ อิทธิวิภาต นักวิจัย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) 2565 กลุ่ม Viewers

[Hall of Fame] Traffy Fondue คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2564

“Traffy Fondue” แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง คว้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานของรัฐ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เข้ารับพระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี 2563 เกียรติคุณสูงสุดสำหรับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งแรกของประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เข้ารับพระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี 2563 เกียรติคุณสูงสุดสำหรับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งแรกของประเทศไทย