ซอฟต์แวร์

HosMate

HosMate ระบบช่วยนำทางผู้ป่วยในโรงพยาบาลและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ป่วย

TTRS

เป็นบริการที่ช่วยให้คนพิการทางการได้ยินสามารถสื่อสารกับคนปกติได้