ซอฟต์แวร์

TTRS Service Platform

แฟลตฟอร์มระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับคนพิการทางการได้ยิน และคนพิการทางการพูด

LI-MA : LIDAR 3D Mapping

LI-MA หรือ LIDAR 3D MAPPING เป็นระบบการสร้างแผนที่ 3 มิติ