ซอฟต์แวร์

LI-MA : LIDAR 3D Mapping

LI-MA หรือ LIDAR 3D MAPPING เป็นระบบการสร้างแผนที่ 3 มิติ

JibJib : Your Virtual Assistant

JibJib (จิ๊บๆ) คือ ผู้ช่วยส่วนตัวที่สนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติ