MENU

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีมงานเนคเทค

More ข่าวประชาสัมพันธ์
SafeMate ร่วมเวที

SafeMate ร่วมเวที "คุยกัน..ฉันวิทย์" ประเดิมหัวข้อ "การตรวจวัดแอลกอฮอล์ เสียง และการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์" กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ สสวทท. จัดเสวนา คุยกัน..ฉันวิทย์ นำแอปพลิเคชั่น "SafeMate" ผลงานวิจัยและพัฒนาของเนคเทค/สวทช. ร่วมเสวนาประเดิมหัวข้อ “การตรวจวัดแอลกอฮอล์ เสียง และการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์”

"เพชรบูรณ์" มุ่งเน้นการให้บริการสาธารณสุขเชิงรุก รองรับนโยบาย Thailand 4.0 พิธีเปิดงานมหกรรมการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล ผ่านระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

ทีมนักวิจัยเนคเทค-สวทช. คว้า 2 เหรียญทอง Médaille d’or ที่ 45th International Exhibition of Inventions of Geneva

ทีมนักวิจัยเนคเทค-สวทช. คว้า 2 เหรียญทอง Médaille d’or ที่ 45th International Exhibition of Inventions of Geneva ทีมนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ คว้ารางวัลเหรียญทอง Médaille d’or 2 รางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ใน 45th International Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ระบบ e-Meeting จากเนคเทคคว้ารางวัลที่งาน Thailand ICT Excellence Awards 2017

ระบบ e-Meeting จากเนคเทคคว้ารางวัลที่งาน Thailand ICT Excellence Awards 2017 ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ จากเนคเทค-สวทช. ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน จากงาน Thailand ICT Excellence Awards 2017