MENU

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีมงานเนคเทค

More ข่าวประชาสัมพันธ์
เนคเทค-สวทช. จัด Workshop สอนทำเครื่องวัดฝุ่นด้วย KidBright

เนคเทค-สวทช. จัด Workshop สอนทำเครื่องวัดฝุ่นด้วย KidBright การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมวัดปริมาณฝุ่นละอองด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ให้กับครูผู้สอนและนักเรียนในโครงการฯ ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 43 โรงเรียน

TPMAP ถูกนำไปใช้จริงและเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “สร้างบุญ ซ่อมบ้าน คนแม่กลอง ไม่ทิ้งกัน”

TPMAP ถูกนำไปใช้จริงและเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “สร้างบุญ ซ่อมบ้าน คนแม่กลอง ไม่ทิ้งกัน” ผลงานวิจัยพัฒนา TPMAP ถูกนำไปใช้จริงและเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมทอดผ้าป่า “สร้างบุญ ซ่อมบ้าน คนแม่กลอง ไม่ทิ้งกัน” ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

สยามคูโบต้า จับมือ เนคเทค-สวทช. พัฒนาแอปพลิเคชันปฏิทินเพาะปลูกข้าวรายแรกของไทย

สยามคูโบต้า จับมือ เนคเทค-สวทช. พัฒนาแอปพลิเคชันปฏิทินเพาะปลูกข้าวรายแรกของไทย สยามคูโบต้า ร่วมกับเนคเทค-สวทช. พัฒนาแอปพลิเคชันปฏิทินการเพาะปลูกข้าวภายใต้ชื่อ “KAS Crop Calendar application” เพื่อเป็นคลังความรู้ที่สำคัญของเกษตรกรไทย ในการทำการเกษตรได้อย่างเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจน

ผลงานวิจัยเนคเทคคว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

ผลงานวิจัยเนคเทคคว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ผลงานวิจัยเนคเทคคว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น พร้อม รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)