MENU

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีมงานเนคเทค

More ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัคร รร.มัธยมทั่วประเทศร่วมโครงการ Coding at School powered by KidBright

รับสมัคร รร.มัธยมทั่วประเทศร่วมโครงการ Coding at School powered by KidBright เชิญชวน รร.มัธยมศึกษาร่วมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน Coding at School powered by KidBright รับการสนับสนุนบอร์ด KidBright ไปฝึกการ Coding

เนคเทคร่วมคณะผู้แทน วท.เดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานที่ปรึกษาด้าน วทน.

เนคเทคร่วมคณะผู้แทน วท.เดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานที่ปรึกษาด้าน วทน. คณะผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2561

Open Lab :

Open Lab : "GASSET" เทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจจับแก๊ส ประหยัดพลังงาน ต้นทุนต่ำ GASSET เป็นเซนเซอร์ตรวจจับแก๊สชนิดฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์ครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีความไวสูง และใช้พลังงานต่ำเทียบเคียงเซนเซอร์ตรวจจับแก๊สชนิด MEMS

กองทัพบกมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านยุทโธปกรณ์ ปี'60 แก่นักวิจัย สวทช.

กองทัพบกมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านยุทโธปกรณ์ ปี'60 แก่นักวิจัย สวทช. กองทัพบก จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปี 2560 โดยในปีนี้รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ได้แก่ผลงานวิจัยและพัฒนาจาก สวทช.