MENU

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีมงานเนคเทค

More ข่าวประชาสัมพันธ์
เนคเทคนำ AI ช่วยวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับ

เนคเทคนำ AI ช่วยวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับ เนคเทค นำ AI ช่วยงานวิจัยร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ช่วยวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับ

บุกภาคอีสาน “Meet the Makers ยกระดับธุรกิจสู่ 4.0 ด้วย IoT”

บุกภาคอีสาน “Meet the Makers ยกระดับธุรกิจสู่ 4.0 ด้วย IoT” รวมพลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่ Meet the Makers ยกระดับธุรกิจสู่ 4.0 ด้วย IoT

"นวนครซิตี้" เมืองแห่งการพัฒนา นำร่องด้วย Traffy Fondue บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) นำ "Traffy Fondue : ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง" เครื่องมือใช้ในการบริหารจัดการปัญหามือง วิจัยพัฒนาโดย เนคเทค-สวทช.

แสงกับรางวัลโนเบล ตอนที่ 30 | ค.ศ.2013 สำหรับวิธีการทดลองใหม่ที่สามารถตรวจวัดและจัดการกับระบบควอนตัมใดๆ

แสงกับรางวัลโนเบล ตอนที่ 30 | ค.ศ.2013 สำหรับวิธีการทดลองใหม่ที่สามารถตรวจวัดและจัดการกับระบบควอนตัมใดๆ อนุภาคอย่างอะตอมโดยเฉพาะอิเล็กตรอนที่โคจรอยู่รอบๆ นิวเคลียสของอะตอม และ โฟทอน มีพฤติกรรมที่เป็นไปตามทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์