MENU

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีมงานเนคเทค

More ข่าวประชาสัมพันธ์
เนคเทค-สวทช. ประกาศความสำเร็จทีมนักศึกษาไทย เวทีประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2018

เนคเทค-สวทช. ประกาศความสำเร็จทีมนักศึกษาไทย เวทีประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2018 เนคเทค-สวทช. ประกาศความสำเร็จทีมนักศึกษาของประเทศไทย (Global Student Innovation Challenge: gSIC) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2018 พร้อมส่งเสริมกลุ่มนวัตกรรุ่นใหม่ด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

"สวนสนุกสู่โลกเสมือนพันธะเคมี" จากเวที NSC 2018 กำลังจะไปเวทีอินเตอร์ APICTA 2018 ผลงาน "โครงการสวนสนุกสู่โลกเสมือนพันธะเคมี" จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เตรียมโกอินเตอร์ไปแข่งขันต่อที่ APICTA 2018 ประเทศจีน

เนคเทคต้อนรับคณะจากสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย

เนคเทคต้อนรับคณะจากสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย คณะสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย (Nursing Home) จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานวิจัยสวทช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องเทคโนโลยีและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับรองรับการบริการผู้สูงอายุไทย

เยาวชน NSC 2018 คว้ารางวัลจากเวทีประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ (TICTA 2018)

เยาวชน NSC 2018 คว้ารางวัลจากเวทีประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ (TICTA 2018) ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018) ที่สามารถคว้ารางวัลจากเวที TICTA 2018