MENU

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีมงานเนคเทค

More ข่าวประชาสัมพันธ์
ตะลุยวันเด็กบ้านวิทย์ฯ ไปกับ AR เทคโนโลยี

ตะลุยวันเด็กบ้านวิทย์ฯ ไปกับ AR เทคโนโลยี เนคเทคส่ง AR เทคโนโลยี เพิ่มสีสันและส่งเสริมการเรียนรู้ ที่งานตะลุยวันเด็ก ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

เนคเทค/สวทช. ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ

เนคเทค/สวทช. ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เยี่ยมชมผลงาน สวทช. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

เนคเทค/สวทช. จับมือ Thai PBS วิจัยและพัฒนาระบบบริการเพื่อการสื่อสารที่เข้าถึงคนพิการ

เนคเทค/สวทช. จับมือ Thai PBS วิจัยและพัฒนาระบบบริการเพื่อการสื่อสารที่เข้าถึงคนพิการ โครงการการวิจัยและพัฒนาการจัดทำระบบบริการเพื่อการสื่อสารที่เข้าถึง หรือรับรู้และใช้ประโยชน์ได้ สำหรับคนพิการในรายการของกิจการโทรทัศน์

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโทรศัพท์มือถือ

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโทรศัพท์มือถือ ก่อนที่มือถือแต่ละรุ่นจะได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในประเทศไทย ต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอย่างไร