MENU

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีมงานเนคเทค

More ข่าวประชาสัมพันธ์
คอร์สอบรม  AI for Thai : Thai AI Service Platform

คอร์สอบรม AI for Thai : Thai AI Service Platform พบกับคอร์สอบรมพัฒนาหลักสูตร “AI for Thai : Thai AI Service Platform” สำหรับผู้บริหารและผู้ต้องการพัฒนาการใช้งาน เพื่อให้มีความเข้าใจถึงการใช้งาน AI Modules ต่างๆ บน Al for Thai Service Platform และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อการต่อยอดธุรกิจได้ถูกทาง

การเชื่อมต่อ IoT จำนวนมากในเครือข่ายเซลลูล่าร์ 5G (Massive IoT in 5G)

การเชื่อมต่อ IoT จำนวนมากในเครือข่ายเซลลูล่าร์ 5G (Massive IoT in 5G) สำหรับ Massive IoT หรือ eMTC ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมมีวิสัยทัศน์ร่วมกันว่าเครือข่ายเซลลูล่าร์ 5G จะเป็นโครงสร้างสำหรับการเชื่อมต่อแบบครบวงจรสำหรับทุกๆ สิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวคน หรือเรียกว่าเป็นโลกที่เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์แบบ

KidBright คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในงาน ITE 2019

KidBright คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในงาน ITE 2019 เนคเทคนำผลงาน “KidBright: บอร์ดสมองกลฝังตัวอัจฉริยะ” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สาขาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ในเวทีการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (ITE 2019)

"ทีมวิจัย TPMAP" เนคเทคให้การต้อนรับคณะสถาบันพระปกเกล้า ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) ของเนคเทค จัด Workshop ระบบ TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) ให้กับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีกับการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน จากสถาบันพระปกเกล้าเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา