MENU

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีมงานเนคเทค

More ข่าวประชาสัมพันธ์
เนคเทค-สวทช. จัดกิจกรรม “รวมพลคน KidBright” ประกาศ “ก้าวต่อไปของ KidBright สู่ KidBright Community”

เนคเทค-สวทช. จัดกิจกรรม “รวมพลคน KidBright” ประกาศ “ก้าวต่อไปของ KidBright สู่ KidBright Community” เปิดตัว KidBright Open Source ให้เมกเกอร์และทุกภาคส่วนไปต่อยอดสร้าง Extension board เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย

เนคเทค-สวทช. ให้การต้อนรับ รองเลขาธิการ ก.พ.ร.และคณะ

เนคเทค-สวทช. ให้การต้อนรับ รองเลขาธิการ ก.พ.ร.และคณะ เนคเทค-สวทช.ให้การต้อนรับ นางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และคณะ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 13.00 น. ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้อำนวยการศูนย์แห่งชาติ

เนคเทค ร่วมจัดกิจกรรม “พิราบดิจิทัล

เนคเทค ร่วมจัดกิจกรรม “พิราบดิจิทัล" รุ่นที่ 15 เนคเทค ร่วมกับ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ พิราบดิจิทัล รุ่นที่ 15

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นผู้อํานวยการ สวทช.

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นผู้อํานวยการ สวทช. ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ