MENU

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีมงานเนคเทค

More ข่าวประชาสัมพันธ์
เนคเทค-สวทช. ร่วมแสดงความยินดีกรมควบคุมโรค คว้ารางวัลเลิศรัฐ 62 จากผลงานวิจัย “ทันระบาด”

เนคเทค-สวทช. ร่วมแสดงความยินดีกรมควบคุมโรค คว้ารางวัลเลิศรัฐ 62 จากผลงานวิจัย “ทันระบาด” ผลงาน “ทันระบาด” ได้รับรางวัลสาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ปี 2563

เนคเทคเปิดตัว AI for Thai แพล็ตฟอร์ม AI สัญชาติไทยในงาน NECTEC-ACE 2019

เนคเทคเปิดตัว AI for Thai แพล็ตฟอร์ม AI สัญชาติไทยในงาน NECTEC-ACE 2019 เปิดตัวแพลตฟอร์มเอไอสัญชาติไทย AI for Thai ในงาน NECTEC-ACE 2019 “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า”

SAT ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเยี่ยมชมเนคเทค

SAT ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเยี่ยมชมเนคเทค เนคเทคต้อนรับคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน "R Cheewa Hackathon" สำหรับสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ EEC “R Cheewa Hackathon 2019” เฟ้นหานักศึกษาอาชีวศึกษาสู่การเป็นนวัตกร เน้นปั้นความเชี่ยวชาญ “Coding – Internet of Things” เสริมความเข้มแข็ง EEC