เอกสารแผยแพร่

[Poster] UNAI อยู่ไหน

ระบบระบุตำแหน่งภายในาคารด้วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำ AoA

[Poster] KIDSIZE

เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงอัตโนมัติ Kidsize เป็นการต่อยอดแพล็ตฟอร์ม KidDiary เพื่อเก็บข้อมูลเด็กรายคนอย่างเป็นระบบ

Karakuri Kaizen ทางเลือกเพื่อการปรับปรุงสายการผลิต

การนำหลักการ Karakuri Kaizen มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช้หลักการของกลไกและแรงในการขับเคลื่อน