เอกสารแผยแพร่

THINK LIKE ATTACKERS เส้นทางสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับ IoT

เมื่อการเข้าถึงและควบคุมอุปกรณ์ loT ได้ง่าย ส่งผละให้ loT กลายเป็นสนามประลองฝึมืออิสระขนาดใหญ่ที่ไร้ข้อจำกัดของเหล่า HACKER และสามารถใบ้ loT เป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรมทางไเบอร์