เอกสารแผยแพร่

เส้นทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม IDA เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในโรงงาน

เส้นทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม IDA เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในโรงงาน : ตัวอย่างทางเลือกและทางรอดของผู้ใช้งานจริง

ทำความรู้จัก “ระบบการให้น้ำพืชแบบอัตโนมัติ”

ระบบรดน้ำอัตโนมัตินั้นได้ถูกนำมาติดตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไม่มีเวลารดน้ำ หรือต้องทิ้งบ้านไปต่างจังหวัดหลายๆ วัน หรืออำนวยความสะดวกให้สวนใหญ่ๆ