เอกสารแผยแพร่

Learning Factory โรงงานแห่งการเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตในโรงงาน หรือ Learning Factory เป็นการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการให้เกิดความตระหนักในเทคโนโลยีและการพัฒนาต่อยอด

คุยกันเรื่องเวลา (ตอนที่ 2) : Cycle Time

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทั้งในวงการวิศวกรรม วงการธุรกิจ หรือแม้กระทั่งวงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ก็จะพบว่ามีการใช้คำว่า Cycle time ในความหมายที่หลากหลายแตกต่างกันไป

THINK LIKE ATTACKERS เส้นทางสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับ IoT

เมื่อการเข้าถึงและควบคุมอุปกรณ์ loT ได้ง่าย ส่งผละให้ loT กลายเป็นสนามประลองฝึมืออิสระขนาดใหญ่ที่ไร้ข้อจำกัดของเหล่า HACKER และสามารถใบ้ loT เป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรมทางไเบอร์