เอกสารแผยแพร่

NECTEC eNewsletter ปี 2559 ฉบับที่ 47

T-WilS เป็นอุปกรณ์วัดและรายงานอุณหภูมิที่พัฒนาตามแนวความคิด IOT (Internet of Thing) โดยเชื่อมต่อผ่าน NETPIE และแพทตฟอร์มบริการของเนคเทค

NECTEC eNewsletter ปี 2559 ฉบับที่ 46

ระบบรู้จำป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่อ่านป้ายทะเบียนรถแทนมนุษย์ ช่วยให้การบริหารจัดการรถ และการจราจรมีประสิทธิภาพมากขึ้น