NECTEC MARK สร้างมาตรฐานดีสุดของคนไทย
เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559
นาตยา คชินทร nattayap.k@gmail.com

รู้หรือไม่คำว่า “มาตรฐานสากล” ไม่ได้หมายถึง คุณภาพที่ดีที่สุดในโลก แต่คือคุณภาพขั้นพื้นฐานที่ยอมรับกันได้ทั่วโลก ดังนั้นบางอย่างอาจดีกว่ามาตรฐานของแต่ละประเทศ แต่บางอย่างก็อาจต่ำกว่าได้เช่นกัน
โดยผู้ที่มีส่วนในการกำหนดมาตรฐานสากลส่วนใหญ่จะมาจากประเทศยุโรป ซึ่งเป็นประเทศเขตหนาว ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น
..คุณภาพสินค้าที่กำหนดตามมาตรฐานสากลที่นำมาใช้ จึงเหมาะสมกับประเทศไทยหรือไม่ และถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะหันมากำหนดและใช้มาตรฐานที่เหมาะสมกับตัวเอง!!!
“ดร.กมล เอื้อชินกุล” หัวหน้างานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บอกว่า เนคเทคได้ผลักดันให้มีการสร้างมาตรฐานคุณภาพสินค้าของประเทศไทย โดยเฉพาะด้านสินค้าไอทีที่ทำมานานกว่า 10 ปี ตั้งแต่การรับรองคอม พิวเตอร์ไอซีที ที่เคยรุ่ง แต่เป็นแค่เพียง 1-2 ปี ในยุคแรก ๆ ที่คอมพิวเตอร์ยังมีราคา สูง
แต่เมื่อสินค้าไอทีราคาถูกลง ประกอบกับคนไทยยังนิยมและเชื่อในสินค้าแบรนด์ต่างชาติมากกว่า ทำให้โครงการนี้เงียบหายไปอย่างรวดเร็ว พร้อม ๆ กับคอมพิวเตอร์โลคอลแบรนด์ที่หายไปจากตลาดในขณะนี้
ดร.กมล บอกว่า ปัจจุบันเนคเทคได้มีการปรับปรุงงานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็ก ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยอ้างอิงมาตรฐานระดับชาติของไทย ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างเช่น มาตรฐาน มอก.17065 รวมถึงมาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อการส่งออก มาใช้กับการให้เครื่องหมายรับรองเนคเทค หรือเนคเทค มาร์ค (NECTEC MARK)รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ใน 7 กลุ่มหลัก ๆ เช่น คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ไอซีที อิเล็กทรอ นิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ส่องสว่าง ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอม พิวเตอร์ เครื่องมือแพทย์ทางไฟฟ้า และ เครื่องมือไฟฟ้าทางอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
ซึ่งที่นิยมมาใช้บริการกันมาก ก็คือ ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เนคเทคมีบริการแบบครบวงจร รวมถึงการรับรองอุปกรณ์ส่องสว่างอย่างหลอดแอลอีดี ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าหลอดไฟประเภทนี้ต้องมีมาตรฐาน และมีความปลอดภัยในการใช้งานมากแค่ไหน
สำหรับการจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับมาตรฐานสินค้าไทย ดร.กมล บอกว่า ต้องมี 3 ส่วนหลักคือหน่วยงานตรวจสอบที่แข็งแกร่งในประเทศ การสร้างมาตรฐานคุณภาพสินค้าที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับประเทศไทย และมีการส่งเสริมที่ดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันสินค้าไอทีไทยยังมีไม่ครบวงจรเพราะขาดการส่งเสริม ผู้บริโภคยังเชื่อถือแต่สินค้าแบรนด์ต่างประเทศ แม้กระทั่งเรื่องของน้ำดื่ม
อย่างไรก็ดี เนคเทคเชื่อว่า ไทยพร้อม ด้านการรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทย ซึ่งการใช้ “เนคเทค มาร์ค” จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถใช้งานอย่างมั่นใจว่าสินค้าปลอดภัย ถ้าใช้แล้วเจอปัญหา คนขายหายหน้าสามารถโทรฯหาให้เนคเทคช่วยได้ ขณะที่ผู้ประกอบการก็ขายได้อย่างมั่นใจ เพราะเนคเทคช่วยยืนยันคุณภาพ รับรองทีเดียวใช้ได้ทั้งโลก
น่าห่วง…ประเทศไทยกำลังเปิดเออีซี และเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล สินค้าไอซีทีในท้องตลาดที่พบ ยังไม่มีความปลอดภัย กว่า 90% ยังไม่มีมาตรฐาน มอก. โดยเฉพาะ อะแดปเตอร์ รางปลั๊ก หรือแบตเตอรี่ที่ติดมากับโทรศัพท์มือถือ ที่มีข่าวการระเบิดอยู่ บ่อย ๆ
อันตรายใกล้ตัวเหล่านี้…มาพร้อมกับเรื่องของมาตรฐานสินค้า ที่จำเป็นต้องมีข้อบังคับและผ่านการทดสอบ และที่สำคัญต้องมีมาตรฐานที่เหมาะสมกับประเทศไทย!!!.