ข่าวสารและกิจกรรม

เนคเทค-สวทช มอบใบรับรองการออกแบบดาตาเซนเตอร์

เนคเทค-สวทช. มอบใบรับรองการออกแบบดาตาเซนเตอร์ (Certificate of Data Center Design) ให้บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ยกระดับมาตราฐานดาตาเซนเตอร์สู่สังคมไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค มอบใบรับรองการออกแบบดาตาเซนเตอร์ (Certificate of Data Center Design) แก่ ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ

Read More »

NECTEC MARK

รู้หรือไม่คำว่า “มาตรฐานสากล” ไม่ได้หมายถึง คุณภาพที่ดีที่สุดในโลก แต่คือคุณภาพขั้นพื้นฐานที่ยอมรับกันได้ทั่วโลก ดังนั้นบางอย่างอาจดีกว่ามาตรฐานของแต่ละประเทศ แต่บางอย่างก็อาจต่ำกว่าได้เช่นกัน

Read More »

รับรอง “มาตรฐาน” ไทยหนุนผู้ผลิตสู่เจ้าเทคโนฯ

โดยทั่วไปแล้ว คำว่า มาตรฐานโลก คนทั่วไปย่อมเข้าใจตรงกันว่า เป็นที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมานั้นสามารถส่งออกไปจำหน่ายได้ทั่วโลก เช่น มาตรฐานไอเอสโอ ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Standards Organization)

Read More »