บริการเปรียบเทียบมาตรฐาน (Standards Comparison)

บริการเปรียบเทียบมาตรฐาน เป็นบริการที่ DTEC ดำเนินการประเมินความสอดคล้องของมาตรฐานแต่ละประเทศ หรือแต่ละเวอร์ชั่น ทำให้สามารถทดสอบเฉพาะข้อกำหนดที่มีความแตกต่าง โดยไม่ต้องทดสอบครบทุกหัวข้อของมาตรฐาน (Full test) ช่วยลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการทดสอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่

0 2564 6900 ต่อ 2080…4

dtec@nectec.or.th