ทะเบียนผู้รับจ้างช่วง

รายชื่อผู้ประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้ประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญภายนอก คลิ๊กที่นี่ 

    รายชื่อห้อทดสอบที่ขึ้นทะเบียน

รายชื่อห้องทดสอบขอบข่ายการทดสอบรายละเอียดขอบข่าย
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
https://www.ptec.or.th
-คอมพิวเตอร์และบริภัณฑ์ไอซีที
-บริภัณฑ์ส่องสว่าง
-เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
-อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
-เครื่องมือทางอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
-เครื่องมือแพทย์ทางไฟฟ้า
640322_ขอบข่าย PTEC
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
https://www.thaieei.com
-คอมพิวเตอร์และบริภัณฑ์ไอซีที
-บริภัณฑ์ส่องสว่าง
-เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
-อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
-เครื่องมือทางอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
-เครื่องมือแพทย์ทางไฟฟ้า
640722_ขอบข่าย EEI
ห้องปฏิบัติการทดสอบ SQUAT
งานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ (SEPT)
https://www.squat.in.th/
-ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์640322_ขอบข่ายSEPT