ข่าวสาร และกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์/รับฟังข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานวิธีการประเมินคุณลักษณะของบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

  ด้วยสถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล (DTEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มีกำหนดสัมมนาประชาพิจารณ์/รับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานวิธีการประเมินคุณลักษณะของบริการด้วยเทคโนโลยีดจิทัล (Digital as a Service) ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องการ์เด้น 4 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค

Read More »

เนคเทค-สวทช มอบใบรับรองการออกแบบดาตาเซนเตอร์

เนคเทค-สวทช. มอบใบรับรองการออกแบบดาตาเซนเตอร์ (Certificate of Data Center Design) ให้บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ยกระดับมาตราฐานดาตาเซนเตอร์สู่สังคมไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค มอบใบรับรองการออกแบบดาตาเซนเตอร์ (Certificate of Data Center Design)

Read More »

NECTEC MARK

รู้หรือไม่คำว่า “มาตรฐานสากล” ไม่ได้หมายถึง คุณภาพที่ดีที่สุดในโลก แต่คือคุณภาพขั้นพื้นฐานที่ยอมรับกันได้ทั่วโลก ดังนั้นบางอย่างอาจดีกว่ามาตรฐานของแต่ละประเทศ แต่บางอย่างก็อาจต่ำกว่าได้เช่นกัน

Read More »

รับรอง “มาตรฐาน” ไทยหนุนผู้ผลิตสู่เจ้าเทคโนฯ

โดยทั่วไปแล้ว คำว่า มาตรฐานโลก คนทั่วไปย่อมเข้าใจตรงกันว่า เป็นที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมานั้นสามารถส่งออกไปจำหน่ายได้ทั่วโลก เช่น มาตรฐานไอเอสโอ ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Standards Organization)

Read More »