ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: ศ. 15 ต.ค. 2564 - 07.55 น.

ขอแสดงความยินดีกับผลงานทางเทคโนโลยีการเกษตร
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa)
และผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก ทั้ง 35 ผลงาน
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาได้ที่นี่

และทีมผู้พัฒนาผลงานทั้ง 35 ทีมสามารถเข้าอ่านรายละเอียด
ของขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการลำดับต่อไปได้ที่

ข้อกำหนดของผลงานที่ผ่านรอบแรก

ติดตามการประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งรูปแบบการดำเนินโครงการฯ
ได้ทางเว็บไซต์หลักโครงการฯ และ Facebook: ต่อกล้าให้เติบใหญ่