ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน

Submitted by sittichai on Mon, 11/08/2021 - 15:52

ขอแสดงความยินดีกับผลงานทางเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa)
ทั้ง 15 ผลงาน ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาได้ที่นี่

ติดตามการประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งรูปแบบการดำเนินโครงการฯ
ได้ทางเว็บไซต์หลักโครงการฯ ไลน์กลุ่ม และ Facebook: ต่อกล้าให้เติบใหญ่