ผลการประกวดนักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิสก์และนวัตกรรุ่นเยาว์: YETI 2021

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อ. 12 ต.ค. 2564 - 14.42 น.

ผลการประกวด
การประกวดนักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรุ่นเยาว์
(Young Electronics Technologists and Innovators: YETI 2021)

มีไอเดียนวัตกรรมของเด็กไทยจากศูนย์ประสานงาน eCamp ที่ใดบ้าง
ที่ได้รับรางวัลในเวลทีนี้ สามารถเข้าดูผลการประกวดได้ที่นี่