ผลการประกวดนักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิสก์และนวัตกรรุ่นเยาว์: YETI 2021

Submitted by sittichai on Tue, 10/12/2021 - 14:42

ผลการประกวด
การประกวดนักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรุ่นเยาว์
(Young Electronics Technologists and Innovators: YETI 2021)

มีไอเดียนวัตกรรมของเด็กไทยจากศูนย์ประสานงาน eCamp ที่ใดบ้าง
ที่ได้รับรางวัลในเวลทีนี้ สามารถเข้าดูผลการประกวดได้ที่นี่