“ผลงานเหล่านี้ เป็นผลงานที่เกิดจากการสนับสนุนของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ความรู้สำหรับห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library for SchoolNet) ในปี พ.ศ. 2546 โดยกลุ่มผู้พัฒนา (กลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ได้เสนอข้อเสนอการพัฒนาผลงาน แล้วผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณาให้สนับสนุนทุนพัฒนาผลงานภายใต้การกำกับดูแลและช่วยเหลือของอาจารย์ที่ปรึกษาของโรงเรียน และได้รับการเห็นชอบจากผู้อำนวยการโรงเรียน
ทั้งนี้ เนคเทคยินยอมที่ให้ท่านสามารถนำผลงานนี้ไปใช้ได้เฉพาะส่วนตัวและการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ท่านนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ จุดประสงค์ของการพัฒนาผลงานนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้ความรู้อันเกิดจากการศึกษา ค้นคว้า เรียบเรียง จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ของกลุ่มนักเรียนเอง โดยมิได้ทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลงผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แต่ประการใด เนคเทคไม่ได้พัฒนาผลงานเหล่านี้เอง เนคเทคจึงไม่เป็นผู้ดูแล แก้ไข ปรับปรุง ดัดแปลงเพิ่มเติม และไม่รับรองว่าความถูกต้องของสารสนเทศที่ปรากฏในผลงานเหล่านี้ ”
รายชื่อข้อเสนอโครงการฯ ระดับประถมศึกษา
รหัสผลงาน ชื่อผลงาน รางวัล
DL_B_P005 บินได้อย่างไรFLY รางวัลที่ 1
DL_B_P009 เตาพลังงานแสงอาทิตย์ รางวัลที่ 2
DL_N_P018 การประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากเศษวัสดุ รางวัลที่ 3
DL_B_P012 คิดคล่องสมองไว ชมเชย
DL_B_P011 ภาษาถิ่นไทยในเพลง ชมเชย
DL_N_P001 กระถางต้นไม้สำเร็จรูป ชมเชย
DL_N_P007 สารดูดกลิ่นจากเปลือกผลไม้ ชมเชย
DL_NE_P013 ลายพิมพ์เทียนพรรษาวัดทุ่งศรีเมืองอุบล ชมเชย
DL_B_P002 ต้นไม้ให้สีจากธรรมชาติ -
DL_B_P032 หินงอกหินย้อยในโรงเรียนของเรา -
DL_C_P008 การทำรองเท้า -
DL_C_P024 การเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือน -
DL_C_P025 การใช้ว่านหางจระเข้ชะลอการเจริญเติบโตของราขนมปัง -
DL_C_P004 การศึกษาห้วยยางโทนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ -
DL_N_P006 ลางบอกเหตุของมด -
DL_N_P009 กับดักยุง -
DL_N_P021 ประเพณีการไปวัดแบบล้านนา -

รายชื่อข้อเสนอโครงการฯ ระดับมัธยมศึกษา
รหัสผลงาน ชื่อผลงาน รางวัล
DL_NE_S141 รู้ลึก รู้จริง รู้เรื่องปลา รางวัลที่ 1
DL_N_S117 วงจรไนโตรเจนในตู้ปลาทะเลจำลอง รางวัลที่ 2
DL_B_S089 กาลเวลาผันเปลี่ยนไปกับดวงใจที่ใคร่รู้ ตอน : ตามรอยนิราศพระบาท ชมเชย
DL_N_S118 ภูเขาไฟลำปาง ชมเชย
DL_N_S132 สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เรียกว่าเชื้อรา ชมเชย
DL_C_S071 การศึกษาค้างคาวถ้ำเขาฆ้องชัย ชมเชย
DL_N_S137 เทคนิคการสร้างจรวดขวดน้ำให้ไปได้ไกล ชมเชย
DL_S_S022 บูดูอาหารพื้นเมืองของปักษ์ใต้ ชมเชย
DL_NE_S015 โปรโตซัวในบึงหนองบัวลำภู ชมเชย
DL_NE_S017 แมลงเพื่อนแท้เกษตรกร ชมเชย
DL_B_S029 การจูบกันของมด -
DL_B_S019 To be Comicker -
DL_B_S014 การนำเสนอวรรณคดีไทยเรื่อง "มโนราห์"ในรูปแบบที่น่าสนใจ -
DL_B_S074 พรรณไม้น้ำ -
DL_B_S003 การขยายตัวของไม้ -
DL_B_S004 การเพาะเห็ดจากขอนไม้ -
DL_B_S007 Maths Trick -
DL_B_S022 มลภาวะทางอากาศ -
DL_B_S065 ทำไมยางลบจึงลบดินสอได้ -
DL_B_S091 แนวทางการบำบัดน้ำเสียในสถานศึกษา -
DL_B_S016 ความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก -
DL_B_S024 เตาเผาขยะลดมลพิษ -
DL_B_S008 เครื่องปั้นดินเผาเขียนสี -
DL_B_S085 การผลิตกระดาษจากต้นธูปฤาษีและผักตบชวา -
DL_B_S082 หมากเพื่อชีวิต -
DL_C_S070 การควบคุมอุปกรณ์ และการส่งข้อมูลผ่าน Printer Port -
DL_C_S093 การลดต้นทุนผ้าบาติกด้วยสีธรรมชาติ -
DL_C_S063 โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดชลบุรี -
DL_C_S016 เครื่องปรับอากาศพลังน้ำ -
DL_C_S017 การเตรียมสีย้อมเซลล์จากพืชธรรมชาติ -
DL_C_S018 สมุนไพรรากหญ้าแห่งภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน -
DL_C_S024 ดาราศาสตร์ลี้ลับ -
DL_C_S025 มารู้จักกับไมโครคอนโทรลเลอร์กันเถอะ - Microcontroller Lab -
DL_C_S029 จิงโจ้น้ำ...ย่ำไปแต่ไม่จม -
DL_C_S073 ลึกลับมหัศจรรย์ในพลังงาน (Secretive Wonderful Energy) -
DL_C_S090 ดาวอังคาร -
DL_C_S060 ดอกไม้ในชุมชนของเรา -
DL_B_S088 พลังสมองของมนุษย์ -
DL_N_S119 ครีมขัดเครื่องทองเหลือง -
DL_N_S034 การเปรียบเทียบสารละลายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในน้ำ -
DL_N_S088 กาวพฤกษชาติ -
DL_N_S086 หัวใจวัยรุ่น -
DL_N_S062 เห็ดถอบ (เห็ดเผาะ) -
DL_N_S058 ดึ๋กดึ๋ยบ่งชี้น้ำ -
DL_N_S065 "เวียงกุมกาม" นามนี้เป็นสิ่งบ่งชี้ความสามารถของคนสมัยก่อน -
DL_N_S055 น้ำอัดลม : คุณอนันต์หรือโทษมหันต์ -
DL_N_S056 เจดีย์หลวงยอดหัก -
DL_N_S048 พุทธศาสนาศึกษาแล้วได้อะไร -
DL_N_S064 ภาษาและวรรณกรรมล้านนา -
DL_N_S066 "ฟ้อนผี" ประเพณีที่กำลังจะถูกลืม -
DL_N_S071 เจดีย์ในเขตคูเมืองเชียงใหม่ -
DL_N_S085 อิฐมอญมวลเบา -
DL_N_S084 น้ำตกบัวตองสามารถเดินขึ้นลง โดยไม่เกิดการลื่นไถลจริงหรือ ? -
DL_N_S007 กอล์ฟเกี่ยวข้องกับหลักการทางฟิสิกส์อย่างไร -
DL_N_S140 มะเฟืองกับเคมีภัณฑ์กำจัดคราบสกปรก -
DL_N_S142 กะต๊อก (ที่ดักจับปลา) -
DL_N_S141 Banana & Durian Reuse (กล้วย & ทุเรียนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา) -
DL_N_S123 น้ำเสียได้อย่างไร -
DL_N_S132 สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เรียกว่าเชื้อรา -
DL_N_S079 The River of life -
DL_N_S015 ศึกษากระแสไฟฟ้าจากผักและผลไม้ -
DL_NE_S049 ทำไมผีเสื้อมีสีปีกที่แตกต่างกัน -
DL_NE_S055 การจำแนกคำในภาษาไทย -
DL_NE_S056 การทำงานของผงซักฝอกและสารต่างๆที่สามารถใช้แทนกันได้ -
DL_NE_S060 ฮีตสิบสอง ประเพณีชาวอีสาน -
DL_NE_S066 ปัสสวะมดเปลี่ยนสีธรรมชาติ, ทำเป็นน้ำส้มสายชู,แทนมะนาว -
DL_NE_S162 การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากเศษอาหาร -
DL_NE_S027 กลองเส็งสัญญาณรวมพลัง-
DL_NE_S031 กลศาสตร์กับภูมิปัญญาไทย -
DL_NE_S137 กลไกการเคลื่อนที่อัจฉริยะ (Artificial Motion) -
DL_NE_S149 การเพิ่มพลังดูดซับคราบน้ำมันด้วยกรดอินทรีย์ -
DL_NE_S150 ไม้ปัดฝุ่นไฮเทค -
DL_NE_S038 สมุนไพรไทยในถิ่นหนองวัวซอ -
DL_NE_S041 แสงมหัศจรรย์จากสิ่งมีชีวิต -
DL_NE_S019 เทนนิส -
DL_NE_S122 บูรณาการสามเหลี่ยมไปสู่รูปหลายเหลี่ยมกับชีวิตจริง -
DL_NE_S126 คณิตศาสตร์กับพานบายศรี -
DL_S_S019 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรรักษาโรค -
DL_S_S015 E-School Botanical Garden by Deebuk -
DL_S_S020 Mangrove forest the best of life -
DL_S_S028 คณิตพิศดาร -
DL_S_S017 ปูก้ามดาบ -
DL_S_S016 เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย -
DL_S_S026 กาวดักแมลงวันจากน้ำยายางพารา -


Contact: SchoolNet Webmaster
SchoolNet Thailand is served and managed by
Network Techonology Laboratory (NTL)
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright © 1996-1999 by Network Technology Laboratory of NECTEC. All Rights Reserved.