กำหนดการและเนื้อหาการจัดอบรม

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: จ. 20 เม.ย. 2563 - 15.56 น.

กำหนดการจัดการอบรม
ครั้งที่ 1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 2: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 3: ภาคกลาง ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
หมายเหตุ: สถานที่อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ตารางกำหนดการในแต่ละวันของการอบอรม

เนื้อหาหลักในการอบรม
1. ทำความรู้จักกับระบบสมองกลฝังตัวและ IoT
2. แนะนำบอร์ด KidBright และพื้นฐานการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวด้วย KidBright IDE
3. กิจกรรมฐาน: KidBright ร่วมกับเซนเซอร์และอุปกรณ์ภายนอก
4. IoT อย่างง่ายด้วยแอปพลิเคชัน KidBright IoT และ KidBright IDE
5. การเขียนโปรแกรมบน Arduino IDE ร่วมกับบอร์ด KidBright
6. แนะนำ NETPIE 2020 และ NETPIE Freeboard
7. แนะนำบริการ LINE Notify สำหรับการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ
8. เวิร์คช็อป: ปรับปรุงไอเดียสิ่งประดิษฐ์ และเตรียมการนำเสนอโครงการ

รายการอุปกรณ์หลักประกอบการอบรม
1. บอร์ด KidBright
2. บอร์ดขับมอเตอร์กระแสตรงขนาด 1 แอมป์ 2 ช่องรุ่น Cytron Maker Drive
3. มอเตอร์กระแสตรง 6V 45 RPM รุ่น Cytron 6V 45RPM DC Micro Metal Gearmotor
4. เซนเซอร์วัดระยะทางด้วยอัลตร้าโซนิครุ่น HC-SR04P
5. เซนเซอร์วัดความเร่งแบบ 3 แกน
6. อแดปเตอร์แปลงไฟขนาด 5 โวลต์ 2 แอมป์ พร้อมหัวแปลง
7. สายจัมเปอร์ผู้-เมีย
8. สายไมโครยูเอสบี
9. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ macOS พร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์ Arduino IDE และ KidBright IDE)*
10. โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android*
หมาเหตุ * รายการที่ 9 และ 10 ผู้เข้าร่วมการอบรมจัดเตรียมมาด้วยตนเอง