หนังสือเชิญผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: พ. 02 ก.ย. 2563 - 16.56 น.

หนังสือเชิญผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการ R Cheewa Inno Camp ครั้งที่ 1

1. วิทยาลัยเทคนิคน่าน
2. วิทยาลัยเทคนิคเลย
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
4. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
5. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
6. วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
7. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
8. วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
9. วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ
10. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
11. วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
12. วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
13. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
14. วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

หนังสือเชิญผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการ R Cheewa Inno Camp ครั้งที่ 2

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง
3. วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
4. วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
5. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
6. วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
7. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
8. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
9. วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
10. วิลัยเทคนิคอำานาจเจริญ
11. วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
12. วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
13. วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
14. วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
15. วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา