กำหนดการ R Cheewa Inno Camp ครั้งที่ 1

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: จ. 24 ส.ค. 2563 - 14.23 น.

 

กำหนดการ
R Cheewa Inno Camp 2020 ครั้งที่ 1
โครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
วันที่ 9-11 กันยายน 2563 ณ ห้อง 17406 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563
    เวลา                                รายละเอียด
08.00 – 09.00 น.    รายงานตัว/ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น.    พิธีเปิดค่าย
                                   กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดค่าย
                                   โดย    คุณโสภาวรรณ วิทย์ดำรงค์
                                              ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD)
                                              ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
                                   แนะนำโครงการ R Cheewa Inno Camp 2020                                          
                                   โดย    คุณสิทธิชัย ชาติ
                                              นักวิชาการ งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (HRDS)
                                              ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD)
                                              ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
09.30 – 10.30 น.     ทำความรู้จักกับระบบสมองกลฝังตัว และ IoT [Part 1]
                                   โดย    คุณนันทิพัฒน์ นาคทอง
                                              ผู้ก่อตั้งบริษัท อินการาจ แอสซิสทีฟ เทคโนโลยี จำกัด
                                   และ    คุณเกิดเก้า ศรีรัตนบัลล์
                                              นักออกแบบฮาร์ดแวร์ พร้อมทีมผู้ช่วยวิทยากร
10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.30 น.      แนะนำบอร์ด KidBright และพื้นฐานการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวด้วย KidBright IDE [Part 2]
                                   โดย    คุณนันทิพัฒน์ นาคทอง
                                              คุณเกิดเก้า ศรีรัตนบัลล์ พร้อมทีมผู้ช่วยวิทยากร
12.30 – 13.30 น.      รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.30 น.      กิจกรรมฐาน: KidBright ร่วมกับเซนเซอร์และอุปกรณ์ภายนอก [Part 3]
                                   โดย    คุณนันทิพัฒน์ นาคทอง
                                              คุณเกิดเก้า ศรีรัตนบัลล์ พร้อมทีมผู้ช่วยวิทยากร
14.30 – 15.30 น.      กิจกรรมสันทนาการ
                                   โดย    คุณศศรส โกวิทพาณิชกุล
                                              ผู้ก่อตั้ง Inner Play- เล่นให้ได้เรื่อง
15.30 – 15.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 18.00 น.      IoT อย่างง่ายด้วยแอปพลิเคชัน KidBright IoT และ KidBright IDE [Part 4]
                                   โดย    คุณนันทิพัฒน์ นาคทอง
                                              คุณเกิดเก้า ศรีรัตนบัลล์ พร้อมทีมผู้ช่วยวิทยากร
18.00 น.                    กลับที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563
    เวลา                                รายละเอียด
08.00 – 09.00 น.    รายงานตัว/ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น.     การเขียนโปรแกรมบน Arduino IDE ร่วมกับบอร์ด KidBright [Part 5]
                                    แนะนำ NETPIE 2020 และ NETPIE Freeboard [Part 6-A]
                                   โดย    คุณนันทิพัฒน์ นาคทอง
                                              คุณเกิดเก้า ศรีรัตนบัลล์ พร้อมทีมผู้ช่วยวิทยากร
10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.30 น.      แนะนำ NETPIE 2020 และ NETPIE Freeboard [Part 6-B]
                                   โดย    คุณนันทิพัฒน์ นาคทอง
                                              คุณเกิดเก้า ศรีรัตนบัลล์ พร้อมทีมผู้ช่วยวิทยากร
12.30 – 13.30 น.      รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.30 น.      แนะนำบริการ LINE Notify สำหรับการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ
                                   โดย    คุณนันทิพัฒน์ นาคทอง
                                              คุณเกิดเก้า ศรีรัตนบัลล์ พร้อมทีมผู้ช่วยวิทยากร
14.30 – 15.30 น.      กิจกรรมสันทนาการ
                                   โดย    คุณศศรส โกวิทพาณิชกุล
15.30 – 15.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 18.00 น.      Workshop: ปรับปรุงไอเดียสิ่งประดิษฐ์ และเตรียมการนำเสนอโครงงาน
18.00 น.                    กลับที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
    เวลา                                รายละเอียด
08.00 – 09.00 น.    รายงานตัว/ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น.     ให้โอวาท และแนะนำผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เข้าร่วมให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาโครงงาน
                                   โดย    คุณโสภาวรรณ วิทย์ดำรงค์
                                              ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD)
                                              ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
09.15 – 10.30 น.     นำเสนอแนวทางการพัฒนาโครงงาน ทีมที่ 1-6
10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.30 น.     นำเสนอแนวทางการพัฒนาโครงงาน ทีมที่ 7-18
12.30 – 13.30 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.30 น.     นำเสนอแนวทางการพัฒนาโครงงาน ทีมที่ 19-25
14.30 – 15.30 น.     พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม
15.30 – 15.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 16.20 น.     พิธีปิดการอบรม
                                  กล่าวแสดงความยินดี และกล่าวปิดค่ายอบรม                                  
                                  โดย    คุณโสภาวรรณ วิทย์ดำรงค์
                                            ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD)
                                            ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
                                  ถ่ายภาพร่วมกัน
16.30 น.                   สิ้นสุดการจัดค่าย/เดินทางกลับภูมิลำเนา