หนังสือเชิญผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: ส. 12 ก.ย. 2563 - 12.17 น.

หนังสือเชิญผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการ R Cheewa Inno Camp ครั้งที่ 3

1. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
2. วิทยาลัยเทคนิคน่าน
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
4. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
6. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
7. วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
8. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
9. วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
10. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
11. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
13. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
14. วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
15. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
16. วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
17. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
18. วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
19. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
20. วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
21. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
22. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
23. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
24. วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
25. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
26. วิทยาลัยการอาชีพปัตานี