เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ ในค่าย "R Cheewa Inno Camp 2020"

Submitted by sittichai on Mon, 08/03/2020 - 15:32

เนคเทค สวทช. เชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมเสริมทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ กับโครงการ "R Cheewa Inno Camp 2020" เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 สมัครโดยกรอกใบสมัคร online เท่านั้น และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการฯ ครับ

R Cheewa Inno Camp ครั้งที่ 1: 9-11 กันยายน 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


R Cheewa Inno Camp ครั้งที่ 2: 17-19 กันยายน 2563
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา


R Cheewa Inno Camp ครั้งที่ 3: 23-25 กันยายน 2563
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี

เยาวชนคนพันธุ์ R สมัครกันเยอะๆ นะครับ ค่ายนี้ ฟรี ตลอดค่ายคร้าาาาาาาาบ