• 10 ข่าวดัง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • รับสมัครผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

 • เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา

 • เทคโนโลยีสูบน้ำแบบประหยัดด้วย Solar Pump Inverter

 • โปรแกรมสายวัด

News
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (FFC Plus) โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (FFC Plus) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เชิญชมคลิปเรื่องโปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (FFC Plus) ผลงานวิจัยและพัฒนาจากห้องปฏิบัติการวิจัย­โพรโตคอลและเครือข่ายไร้สาย ออกอากาศเมื่อวันเ...
10 ข่าวดังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี2556 10 ข่าวดังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี2556 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ 10 ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี 2556 ทั้งในและต่างประเทศ ผู้ตอบแบบสอบถามที่โชคดีจะได้รับรางวัล อุปกรณ์ไอทีสุดล้ำจำนวน 3 ร...
IT in Trend IT in Trend วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม ศกนี้ เวลา 14.05 น. ขอเชิญติดตามรับฟัง “รายการ IT in Trend” ทางสถานีจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz สัมภาษณ์ในหัวข้อเรื่องโครงการรถยนต์ไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle (EV) เป็นโครงการเกี่ยวก...
ทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2556 ทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2556 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย เปิดรับสมัคร ทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2556 จำนวน 1 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท รายละเอียดเพิ่มเติม www.nstda....
ค่ายวิทย์ จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 2 ค่ายวิทย์ จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน) ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 สายวิทย์-คณิต เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27-30 สิงหาคม 2556 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุึ...
คัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อแข่งขันใน Student Design Challenge คัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อแข่งขันใน Student Design Challenge ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) จัดงานคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อแข่งขันใน Student Design Challenge ของงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความ...
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์คว้ารางวัลโครงการ I-SWEEEP 2013 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์คว้ารางวัลโครงการ I-SWEEEP 2013 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน I-SWEEEP 2013 ณ เมืองฮูสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
เนคเทค บรรยายเชิงสัมมนา “Robotics as a Service Enabler” เนคเทค บรรยายเชิงสัมมนา “Robotics as a Service Enabler” ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Robotics as a Service Enabler” ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี
เนคเทคต้อนรับคณะจากสมาคมสโมสรนักลงทุนประจำปี 2556 เนคเทคต้อนรับคณะจากสมาคมสโมสรนักลงทุนประจำปี 2556 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ต้อนรับคณะจากสมาคมสโมสรนักลงทุนประจำปี 2556  เข้าเยี่ยมชม และฟังการบรรยายเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และระบบอัตโนมัติขั้นสูง
เนคเทคต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนคเทคต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชม และฟังการบรรยายเทคโนโลยีเครือข่าย และเทคโนโลยีสมองกลฝัง...
Show all
Show all
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Show all
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Traffy: ระบบประเมินและรายงานสภาพจราจร Traffy: ระบบประเมินและรายงานสภาพจราจร Traffy ระบบประเมินและรายงานสภาพจราจร ที่สามารถช่วยในการวางแผนการเดินทางเพื่อตรวจสอบสภาพจราจรทั้งก่อนเดินทางและในขณะเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงความติดขัด และช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเด...
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการสั่งจ่ายเชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับรถยนต์ (Electronic Control Unit: ECU for NGV) กล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการสั่งจ่ายเชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับรถยนต์ (Electronic Control Unit: ECU for NGV)                 คุณลักษณะของระบบ การเพิ่มขึ้นของการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์ โดยเฉพาะการเลือกใช้ก...
ระบบติดตามผลและควบคุมอัจฉริยะ (Smart SCADA DAS) สำหรับระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า ระบบติดตามผลและควบคุมอัจฉริยะ (Smart SCADA DAS) สำหรับระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า                                   คุณลักษณะของระบบ ต้นแบบระบบค...
ระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ (INMS) ระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ (INMS) คุณลักษณะของระบบ ปัจจุบันการใช้เครือข่ายในองค์กรและสำนักงานต่างๆ มีการขยายตัวขึ้นมาก อีกทั้งจำนวนผู้ใช้ในเครือข่ายก็มีปริมาณมากขึ้นเช่นกัน ทำให้หลายหน่วยงานหันมาให้ความสนใจกับการบริหารการใช้ทร...
ระบบตรวจจับเท็จแบบไม่สัมผัส ระบบตรวจจับเท็จแบบไม่สัมผัส คุณลักษณะของระบบ ระบบตรวจจับเท็จ ที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นการตรวจจับข้อมูลทางจิตสรีรวิทยาแบบไม่สัมผัส และมีความฉลาดพอที่จะชดเชยผลความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากความแปรเปลี่ยนของอุณหภูมิ และระดับค...
ระบบคัดกรองบุคคลที่มีอุณหภูมิสูงแบบไม่สัมผัส ระบบคัดกรองบุคคลที่มีอุณหภูมิสูงแบบไม่สัมผัส ระบบคัดกรองบุคคลที่มีอุณหภูมิสูงแบบไม่สัมผัส สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้ครั้งละหลายๆ คนพร้อมๆ กัน โดยอาศัยการตรวจวัดแบบขนานที่ได้พัฒนาขึ้นจากการผสมผสานกันของหลักการตรวจ วัดคลื่นความร...
ไป-เป้: ระบบแนะนำแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา (http://www.pi-pe.org/) ไป-เป้: ระบบแนะนำแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา (http://www.pi-pe.org/)   คุณลักษณะของระบบ ระบบไป-เป้ เป็นโปรแกรมนำเที่ยวอัตโนมัติ คำนวณเส้นทาง แนะนำลำดับการแวะชมสถานที่เป้าหมายก่อนหลัง และระบุระยะเวลาเที่ยวชม จากรายการจุดหมายที่ผู้ใช้เลือก พร้อมให้ข้อมูลที่น่าส...
Show all
 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.33
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.32
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.31
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.30
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.29
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.28
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.27
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.26
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.25
Show all
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
e-book | PDF | HTML
Solar Club Meeting Report
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 11
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 10
e-book | PDF | HTML
PV Status Report
e-book | PDF | HTML
Solar PV Rooftop
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 9
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 8
e-book | PDF | HTML
ระบบการสื่อสารไทย อดีตสู่อนาคต
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 7
e-book | PDF | HTML
50 ปี เทคโนโลยีเลเซอร์
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 6
e-book | PDF | HTML
พลังงาน
Show all