• SafeMate ระบบประเมินการขับขี่ด้วยสมาร์ตโฟน

 • แนวทางปฏิบัติในร่างขอบเขตงานการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

 • เทคนิคการตรวจวัดไกลโคโปรตีน NS1 ด้วยเชื้อไวรัสไข้เลือดออก

 • Colorful Photovoltaic เซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดสีสันสวยงาม

 • ระบบตรวจวัดน้ำเพื่อการเกษตร แบบอัตโนมัติด้วยมัลติอีสเฟตเซ็นเซอร์

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
10 ข่าวดังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี2556 10 ข่าวดังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี2556 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ 10 ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี 2556 ทั้งในและต่างประเทศ ผู้ตอบแบบสอบถามที่โชคดีจะได้รับรางวัล อุปกรณ์ไอทีสุดล้ำจำนวน 3 ร...
IT in Trend IT in Trend วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม ศกนี้ เวลา 14.05 น. ขอเชิญติดตามรับฟัง “รายการ IT in Trend” ทางสถานีจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz สัมภาษณ์ในหัวข้อเรื่องโครงการรถยนต์ไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle (EV) เป็นโครงการเกี่ยวก...
ทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2556 ทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2556 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย เปิดรับสมัคร ทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2556 จำนวน 1 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท รายละเอียดเพิ่มเติม www.nstda....
ค่ายวิทย์ จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 2 ค่ายวิทย์ จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน) ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 สายวิทย์-คณิต เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27-30 สิงหาคม 2556 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุึ...
คัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อแข่งขันใน Student Design Challenge คัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อแข่งขันใน Student Design Challenge ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) จัดงานคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อแข่งขันใน Student Design Challenge ของงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความ...
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์คว้ารางวัลโครงการ I-SWEEEP 2013 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์คว้ารางวัลโครงการ I-SWEEEP 2013 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน I-SWEEEP 2013 ณ เมืองฮูสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
เนคเทค บรรยายเชิงสัมมนา “Robotics as a Service Enabler” เนคเทค บรรยายเชิงสัมมนา “Robotics as a Service Enabler” ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Robotics as a Service Enabler” ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี
เนคเทคต้อนรับคณะจากสมาคมสโมสรนักลงทุนประจำปี 2556 เนคเทคต้อนรับคณะจากสมาคมสโมสรนักลงทุนประจำปี 2556 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ต้อนรับคณะจากสมาคมสโมสรนักลงทุนประจำปี 2556  เข้าเยี่ยมชม และฟังการบรรยายเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และระบบอัตโนมัติขั้นสูง
เนคเทคต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนคเทคต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชม และฟังการบรรยายเทคโนโลยีเครือข่าย และเทคโนโลยีสมองกลฝัง...
เนคเทคร่วมแสดงผลงาน Thailand Online Expo 2013 เนคเทคร่วมแสดงผลงาน Thailand Online Expo 2013 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) นำผลงานแอพพลิเคชั่น “S-Sense แอพฯ วัดความรู้สึกคนไทยบนโซเซียลมีเดีย” ไปร่วมแสดงในงาน Thailand Online Expo 2013
Show all
Show all
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีไร้สาย ข้อมูลความมั่นคง และนวัตกรรม
อิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • ห้องปฎิบัติการวิจัยนวัตกรรมไร้สาย
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยโพรโตคอลและเครือข่ายไร้สาย
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศประยุกต์เพื่อความมั่นคงและปลอดภัย
Show all
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Traffy: ระบบประเมินและรายงานสภาพจราจร Traffy: ระบบประเมินและรายงานสภาพจราจร Traffy ระบบประเมินและรายงานสภาพจราจร ที่สามารถช่วยในการวางแผนการเดินทางเพื่อตรวจสอบสภาพจราจรทั้งก่อนเดินทางและในขณะเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงความติดขัด และช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเด...
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการสั่งจ่ายเชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับรถยนต์ (Electronic Control Unit: ECU for NGV) กล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการสั่งจ่ายเชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับรถยนต์ (Electronic Control Unit: ECU for NGV)                 คุณลักษณะของระบบ การเพิ่มขึ้นของการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์ โดยเฉพาะการเลือกใช้ก...
ระบบติดตามผลและควบคุมอัจฉริยะ (Smart SCADA DAS) สำหรับระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า ระบบติดตามผลและควบคุมอัจฉริยะ (Smart SCADA DAS) สำหรับระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า                                   คุณลักษณะของระบบ ต้นแบบระบบค...
ระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ (INMS) ระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ (INMS) คุณลักษณะของระบบ ปัจจุบันการใช้เครือข่ายในองค์กรและสำนักงานต่างๆ มีการขยายตัวขึ้นมาก อีกทั้งจำนวนผู้ใช้ในเครือข่ายก็มีปริมาณมากขึ้นเช่นกัน ทำให้หลายหน่วยงานหันมาให้ความสนใจกับการบริหารการใช้ทร...
ระบบตรวจจับเท็จแบบไม่สัมผัส ระบบตรวจจับเท็จแบบไม่สัมผัส คุณลักษณะของระบบ ระบบตรวจจับเท็จ ที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นการตรวจจับข้อมูลทางจิตสรีรวิทยาแบบไม่สัมผัส และมีความฉลาดพอที่จะชดเชยผลความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากความแปรเปลี่ยนของอุณหภูมิ และระดับค...
ระบบคัดกรองบุคคลที่มีอุณหภูมิสูงแบบไม่สัมผัส ระบบคัดกรองบุคคลที่มีอุณหภูมิสูงแบบไม่สัมผัส ระบบคัดกรองบุคคลที่มีอุณหภูมิสูงแบบไม่สัมผัส สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้ครั้งละหลายๆ คนพร้อมๆ กัน โดยอาศัยการตรวจวัดแบบขนานที่ได้พัฒนาขึ้นจากการผสมผสานกันของหลักการตรวจ วัดคลื่นความร...
ไป-เป้: ระบบแนะนำแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา (http://www.pi-pe.org/) ไป-เป้: ระบบแนะนำแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา (http://www.pi-pe.org/)   คุณลักษณะของระบบ ระบบไป-เป้ เป็นโปรแกรมนำเที่ยวอัตโนมัติ คำนวณเส้นทาง แนะนำลำดับการแวะชมสถานที่เป้าหมายก่อนหลัง และระบุระยะเวลาเที่ยวชม จากรายการจุดหมายที่ผู้ใช้เลือก พร้อมให้ข้อมูลที่น่าส...
Show all
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
R54-การ ควบคุมอุณหภูมิของตู้อบด้วยชุดควบคุม D-IP ที่มา/ความสำคัญของปัญหา การควบคุมอุณหภูมิตู้อบสามารถทำได้ด้วยชุดควบคุมแบบ PID ที่มีผลิตจำหน่ายในท้องตลาด แต่การปรับแต่งชุดควบคุมนั้นยังทำได้ยาก เพื่อให้การควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เวลาในการปรับอุณหภูมิมีความสำคัญอย่า...
R54-การ ประชุมวิชาการนานานชาติ IJCNLP 2011 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเป็นการวิจัยพัฒนาที่จะทำให้ คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์ ซึ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ ส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติทั้งสิ้น ที่ใกล้ตัว จับต้องได้ คือการที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจภาษ...
R54-การ พัฒนาวิธีตรวจจับและประเมินพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะเพื่อการประหยัดเชื้อ เพลิง การขนส่งทางบกในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับระบบ เศรษฐกิจที่จำเป็นต้องใช้พลังงานจากน้ำมันซึ่งคิดเป็นมูลค่านับแสนล้านบาท ต่อปี ตัวเลือกในการลดต้นทุนไม่ว่าการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงมาใช้ก๊าซธรรมชาติ เอทานอล หรือ ดีเซลชี...
R54-การ วิเคราะห์และประมวลผลสำหรับการตรวจแยกกลุ่มมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน  ที่มา/ความสำคัญของปัญหา ในปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เป็นโรคเกิดจากความผิดปรกติของเม็ดเลือดจำนวนมากขึ้น เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวโดย เฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (Acute Leukemia) โรคที่เกิดจากความบ...
R54-การ ศึกษาตัวตรวจวัดความเร่งเพื่อประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดสภาพดินดาน ดินดานคือดินที่อัดตัวแน่นเป็นชั้นใต้ผิวดิน โดยมากเป็นประเภทดินเหนียวเนื้อแน่นที่น้ำไหลผ่านไม่ได้ อยู่ลึกลงไปใต้ผิวดินประมาณตั้งแต่หนึ่งฟุตขึ้นไป เมื่อปลูกพืชในพื้นที่ที่มีเป็นสภาพเป็นดินดาน รากของพืชจะไม่สามารถเจาะลงไปดู...
R54-โครงการ เครื่องมือวัดสเปกตรัมแสงสำหรับนาโนพลาสโมนิกส์และการ ประยุกต์ใช้งานทางชีวภาพ โครงการวิจัยนี้  ตัวอย่างเครื่องมือที่ต้องการสร้างขึ้นประกอบด้วย อุปกรณ์สำหรับวัดสเปกตรัมการกระเจิงแสงสำหรับโครง สร้างระดับนาโนของโลหะ สำหรับใช้กับกล้องจุลทรรศน์เชิงแสงทั่วไป ชุดทดลองสำหรับวัดสเปกตรัมการกระเจิงแสง...
R54-โครงการ วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ไมโครโฟนและหูฟังอเนกประสงค์ที่มีวงจรเข้ารหัสและถอด รหัส สำหรับป้องกันการดักฟัง วัตถุ ประสงค์ของโครงการ วิจัย และพัฒนาชุดอุปกรณ์ไมโครโฟนและหูฟังที่มีวงจรเข้ารหัสและถอดรหัสสำหรับ ป้องกันการดังฟัง โดยชุดอุปกรณ์ไมโครโฟนและหูฟังฯ ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์สื่อสารได้หลากหลาย เช่น วิทยุสื่อสาร โ...
R54-ระบบ แจ้งเตือนการทานยาและขาดการรับยาอัตโนมัติและระบบตรวจสอบอุณหภูมิและการเต้น ของหัวใจ ที่มา/ความสำคัญของปัญหา จากข้อมูลการศึกษาและข้อมูลจากสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ จะเป็นโรคพร้อมๆกันหลายโรค ได้แก่ ความดันเลือดสูง ความจำเสื่อม นอนไม่หลับ กังวล โรคซึมเศร้า โรคเบาหวาน โรคกระดูกเสื่อ...
R54-ระบบ บริหารจัดการและควบคุมสภาพอากาศในอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน ที่มา/ความสำคัญของปัญหา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานและมีแผนการดำเนินงานด้านการจัดการ พลังงาน โดยมีเป้าหมายอนุรักษ์พลังงานด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกร...
R54-วิจัย และพัฒนาต้นแบบระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มา/ความสำคัญของปัญหา ปัจจุบันความต้องการการใช้พลังงานของมนุษย์มีเพิ่มมาก ขึ้นแต่พลังงานที่ได้จากธรรมชาตินั้นกำลังลดน้อยลงมนุษย์จึงได้พยายามคิดค้น หาแหล่งพลังงานใหม่ขึ้นมาทดแทนและคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะช่วยประหยัด...
Show all
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 11
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 10
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 9
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 8
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 7
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 6
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 5
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 4
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 3
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 1
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 2
Show all
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol18
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol17
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol16
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.15
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.14
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.13
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.12
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.11
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.10
Show all
e-book | PDF | HTML
โครงการข้อเข่าเทียมแบบ 4 จุดหมุน
e-book | PDF | HTML
โครงการปรับปรุงเครื่องมือตรวจวัดอัตโนมัติ
e-book | PDF | HTML
IT People ตอน Flood Sign App
e-book | PDF | HTML
ตะลุย NECTEC ตอนที่ 1 - HLT
Show all
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
e-book | PDF | HTML
ปฏิทินวิชาการ ประจำปีพุทธศักราช 2554
e-book | PDF | HTML
ปฏิทินวิชาการ ประจำปีพุทธศักราช 2553
e-book | PDF | HTML
ปฏิทินวิชาการ ประจำปีพุทธศักราช 2552
e-book | PDF | HTML
ปฏิทินวิชาการ ประจำปีพุทธศักราช 2551
e-book | PDF | HTML
ปฏิทินวิชาการ ประจำปีพุทธศักราช 2550
e-book | PDF | HTML
ปฏิทินวิชาการ
e-book | PDF | HTML
ปฏิทินวิชาการ ประจำปีพุทธศักราช 2549
Show all

Abdul

Search