อัพเดท!!! เปิดรับสมัครผลงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการพรวนฝันนวัตกรรุ่นเยาวช์สู่ชุมชน (YCIC 2020)

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: จ. 25 พ.ค. 2563 - 14.55 น.

NECTEC เปิดรับสมัครอีกครั้ง สำหรับผลงาน/สิ่งประดิษฐ์
ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศในสังกัดของสถาบันการอาชีวศึกษา

ที่นำทีมโดยคณาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาในสถาบัน
โดยสร้างสรรค์พัฒนาผลงานจากโจทย์ในชุมชน สำหรับแก้ปัญหา
หรือตอบความต้องการของชุมชน และภาคอุตสาหกรรม ที่พร้อมพัฒนาผลงานสู่การใช้งานจริง
สามารถนำไปแก้โจทย์ หรือตอบปัญหา โดยนำผลงานที่พัฒนาขึ้นนั้น

สมัครเข้าร่วม "โครงการพรวนฝันนวัตกรรุ่นเยาว์สู่ชุมชน
(Young Creative Innovator for Community 2020: YCIC 2020)"
ชิงทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน มูลค่า 50,000 บาท ต่อผลงาน

ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียด กำหนด และข้อกำหนดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์หลัก
ของโครงการฯ เพื่อเตรียมข้อมูล และข้อเสนอโครงการ สำหรับการสมัคร Online

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 มิถุนายน 2563