ข้อกำหนดในการสมัครเข้าร่วม

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: ศ. 10 ม.ค. 2563 - 15.35 น.

โจทย์การสมัครเข้าร่วม (Theme)
1. Smart Farm          2. Smart Home          3. Smart Factory

 

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าร่วม

1. รับสมัครเป็นทีม ทีมละ 6-8 ท่าน/ทีม (คณาจารย์/บุคลากรด้านการศึกษา 2 ท่าน และนักศึกษา 4-6 ท่าน)
2. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องคิดโครงงาน/ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากความคิดริเริ่มของตนเอง มาก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาหรือเกิดประโยชน์แก่ชุมชน ตามโจทย์หลักของโครงการ โดยภายในโครงงาน/ผลงานต้องใช้อุปกรณ์หลักที่ทางโครงการฯ กำหนดไว้ ดังนี้
          2.1 บอร์ด KidBright
          2.2 ต้องสามารถแสดงผลผ่าน Cloud Platform ได้
                (ถ้าใช้ NETPIE Cloud Platform จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. เตรียมข้อมูลตามหัวข้อโครงงาน/ผลงานที่เสนอในข้อ 2 ในรูปแบบของ “ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาผลงาน” (Proposal) เพื่อชี้แจงให้คณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทราบถึงแนวทางในการพัฒนา
4. กรอกใบสมัคร Online พร้อมส่งข้อเสนอโครงงาน ผ่านทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ ภายในวัน และเวลา ที่โครงการฯ กำหนด
5. สามารถเข้าร่วมการกิจกรรมต่างๆ ได้ครบตามวันและเวลาที่โครงการฯ กำหนด