ศูนย์ประสานงานการจัดค่าย

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: ศ. 20 มี.ค. 2563 - 15.51 น.

สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เป็นศูนย์ประสานงานในการจัดดำเนินค่าย eCamp: Nect Gen

ลำดับ สถาบันการศึกษา ภูมิภาค
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลาง
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลาง
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลาง
4 มหาวิทยาลัยมหิดล กลาง
5 มหาวิทยาลัยบูรพา ตะวันออก
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใต้
10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใต้
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหนือ
12 มหาวิทยาลัยนเรศวร เหนือ