รายชื่อโครงงานรอบแรก

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อ. 12 ต.ค. 2564 - 14.12 น.

รายชื่อโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงการ
การประกวดนักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรุ่นเยาว์: YETI 2021


 

ลำดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อทีมแข่งขัน สถาบันการศึกษา
1 กล่องอัจฉริยะช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยขณะเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำ YETI KU eCamp01 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 GreenWaste : make microgarden happen GreenWaste มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 สถานีเติมออกซิเจนให้น้ำด้วยไมโครนาโนบับเบิ้ล
แบบอัจฉริยะ
AIOT มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4

การเพิ่มประสิทธิภาพถังหมักก๊าซชีวภาพขนาดเล็ก
ด้วยระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์

M.P.S.Inno มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 นิวเจน-กรีซแทร็บ พีกาซัส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6 หุ่นยนต์สำหรับวัดความเข้มแสง Robot for Light (RUMTI:NAK) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา
7 หลักเขตที่ดิน อัจฉริยะ Smart Benchmark (RMUTI-NAK) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา
8 ระบบรับชื้อขวดพลาสติกอัตโนมัติ CS-ANR2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
9 ระบบป้องกันไฟป่า WN 1 มหาวิทยาลัยบูรพา
10 เครื่องฟอกอากาศพกพาอัจฉริยะด้วยคิดไบร์ทบอร์ด วังเล็กในป่าใหญ่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11 ถังขยะอัตโนมัติด้วยระบบ AI ผ่านบอร์ด Corgidude และควบคุมโดย บอร์ด Kidbright โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12 เครื่องเตือนภัยไฟป่าในฤดูร้อน กัลยาณีศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13 ไม่แตะก็ติดสวิตช์อัจฉริยะ Touch Me Not มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14 สุขาแห่งความสุข This team is hilariou มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ระบบบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะ Inventor มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี