กิจกรรมและหลักสูตร

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: ศ. 20 มี.ค. 2563 - 15.39 น.

          1. มีการวางมาตรการหรือเกณฑ์ด้านความปลอดภัยอย่างรอบคอบ รวมทั้งการป้องกันและแก้ไข
          2. หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจารย์เป็นผู้กำหนดหลักสูตรในเนื้อหาจากหนังสือที่ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยองค์ความรู้ที่นักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายฯ ควรมีความรู้ดังนี้
                    2.1 ด้านอนาลอก (Analog)
                           - รู้จักอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น ตัวต้านทาน (resistor), ตัวเหนี่ยวนำ (Inductor), ตัวเก็บประจุ (Capacitor), ทรานซิสเตอร์ (Transistor), ทรานซิสเตอร์ชนิดควบคุมการทำงาน โดย  
  สนามไฟฟ้า (FET), ไดโอดเปล่งแสง (LED), ไดโอด (Diode) ฯลฯ
                           - สามารถตรวจสอบและอ่านค่าอุปกรณ์พื้นฐานได้
                           - กฎของโอห์มและการวิเคราะห์วงจรพื้นฐาน
                    2.2 ด้านดิจิทัล (Digital)
                           - Logic gate พื้นฐาน เช่น AND gate, OR gate, NOT gate/ Invertor
                           - พีชคณิตบูลีน
                           - วงจร Combination
                    2.3 ด้านคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ (Computer/ Microcontroller)
                           - ภาษาโปรแกรมสำหรับเขียนควบคุม MCU
                           - พื้นฐานสถาปัตยกรรม Computer/ MCU
               2.3 Embedded Board/KidBright
          3. มีการจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ ให้กับนักเรียนเช่น กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมการแข่งขัน หรือการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ เช่น เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ หรือหน่วยงานวิชาการของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานใกล้เคียงที่เกี่ยวเนื่อง