วัตถุประสงค์

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: จ. 23 มี.ค. 2563 - 17.04 น.

1. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อนำความรู้จากการเรียนในค่ายไปคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ หรือโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักคิดค้น หรือนักประดิษฐ์สาขาอิเล็กทรอนิกส์ระดับอาชีพต่อไปในอนาคต