รายละเอียดการเข้าร่วมการประกวด U-YETI

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: จ. 23 มี.ค. 2563 - 17.16 น.

คุณสมบัติ
เป็นนักศึกษาที่ร่วมจัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (eCamp: Next Gen)

กำหนดการ

เปิดรับข้อเสนอโครงงาน วันนี้ – 25 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลโครงงานที่ผ่านการพิจารณา 2 ธันวาคม 2562
จัดทำข้อตกลงและรับทุนรอบแรก 4,000 บาท ธันวาคม 2562
พัฒนาโครงงานฯ ตามข้อเสนอโครงงาน 2 ธันวาคม 2562 – 13 กุมภาพันธ์ 2563
กำหนดส่งมอบโครงงานรอบ 2 14 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลโครงงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 28 กุมภาพันธ์ 2563
รับทุนรอบสอง 6,000 บาท และแข่งขันรอบ ชิงชนะเลิศ 31 เมษายน 2563

  
เงินทุนและรางวัล
            - เงินทุนสนับสนุน รวมโครงการละ 10,000 บาท          
            - รางวัล
                  รางวัลที่ 1               30,000 บาท
                  รางวัลที่ 2               20,000 บาท
                  รางวัลที่ 3               10,000 บาท
                  รางวัลชมเชย (2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท)       5,000 บาท

ประโยชน์ที่ได้รับหลังเข้าร่วม
ผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสในการพิจารณาเข้าร่วมเป็นนักศึกษาฝึกงาน
หรือพนักงานโครงการชั่วคราวกับเนคเทค