กำหนดการการประกวด

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อ. 12 ต.ค. 2564 - 12.29 น.

กำหนดการ
การประกวดนักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรุ่นเยาว์
Young Electronics Technologists and Innovators 2021 : YETI 2021

รายละเอียด ช่วงเวลา
ศูนย์ประสานงาน ส่งทีมสมัครเข้าร่วมการประกวด 1-6 กรกฎาคม 2564
การพิจารณาคัดเลือก 8-9 กรกฎาคม 2564
  1. กรรมการกลางพิจารณาคัดเลือก  
  2. ประกาศผลทีมที่ผ่านการพิจารณาคัเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ  
  3. ทำสัญญาและมอบทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน (ทุนรอบแรก) (กรกฎาคม 2564)
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรมภายใต้ข้อจำกัด # ฉบับรวบรัด" 16 กรกฎาคม 2564
นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงาน (คลิปวิดีโอ) และมอบทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน (ทุนรอบสอง) 23 สิงหาคม 2564
อมรมเชิงปฏิบัติการ "นำเสนอดีมีชัยไปกว่าครึ่ง" 25 สิงหาคม 2564
การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล 9 กันยายน 2564